Všeobecné obchodné podmienky

Laboprofilak s.r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky, na základe ktorých predajňa elektrobicyklov a skútrov Laboprofilak s.r.o. predáva tovar svojim odberateľom a zákazníkom. Tieto VOP sa vzťahujú aj na poskytovanie služieb, ak sú tieto služby priamo poskytované spoločnosťou Laboprofilak s.r.o. ako predaj a servis elektrobicyklov alebo skútrov.

Podrobnejšie ustanovenia sa dočítate v dokumente, ktorý vysvetľuje základné pojmy obchodného vzťahu medzi spoločnosťou Laboprofilak s.r.o. a Odberateľom služieb, spôsoby úhrady za poskytované produkty a služby. VOP obsahujú ďalej práva a povinnosti Odberateľa, možnosti reklamácie a podmienky odstúpenia od zmluvy.
Jednotlivý zmluvný vzťah je založený dohode medzi spoločnosťou Laboprofilak s.r.o. a Odberateľom. Cena, poštovné a iné cenové dojednania sú stanovené na základe aktuálnych cenníkov, podmienok alebo individuálnej ponuky, ktoré sú platné ku dňu vzniku zmluvného vzťahu alebo k inému dátumu určeného spoločnosťou Laboprofilak s.r.o. .


Pokiaľ sa Vám nezobrazujú Všeobecné obchodné podmienky kliknite sem a stiahnite si PDF!